De Passant werkt voor én met mensen met autisme die bij ons de mogelijkheden krijgen zich verder te ontwikkelen. We bestaan sinds 2009 en zijn te vinden in ons mooie pand aan de Spaarnwouderstraat 130 in Haarlem.

Onze activiteiten

We richten ons in eerste instantie op mensen met een vorm van autisme. Omdat we ook midden in de buurt willen staan, staat een aantal activiteiten expliciet open voor buurtgenoten. Zoals het samen eten op maandag- en woensdagavond, de woensdagochtendinloop, ons jaarfeest in juli en onze nieuwjaarsreceptie. De ene keer zijn we alleen open voor een besloten groep en op andere momenten ook voor de buurt. Op deze manier willen we een gevarieerd aanbod bieden, waarbij veiligheid van de besloten groep en integratie met de buurt hand in hand gaan.

Klik hier voor onze folder met algemene informatie

Het is mogelijk deze folder opgestuurd te krijgen, vul hiervoor het contactformulier onderaan de pagina in.

“Doen waar je trots op bent, iets voor een ander betekenen, waardering voor wat je doet en wie je bent en mensen om je heen hebben om dit alles mee te delen.”

In ontwikkeling

We willen inspelen op de veranderingen in de maatschappij en het nieuwe beleid van het rijk en de gemeenten zoals de Wmo 2015. Zo streven we ernaar dat onze bezoekers en vrijwilligers zoveel mogelijk hun mogelijkheden benutten en van elkaar leren. Sinds begin 2014 werken we met succes voor een deel van onze activiteiten cliëntgestuurd.

‘De Passant’ is onderdeel van RIBW-K/AM, Regionale instelling voor beschermd wonen Kennemerland Amstelland en Meerlanden. Ons mailadres is depassant@ribw-kam.nl