Welkom op de website van pASSant

 

Wie zijn we?
pASSant is een plek waar mensen met een vorm van autisme en een normale tot hoge begaafdheid elkaar kunnen ontmoeten. Wij werken voor en met mensen met autisme die bij ons de mogelijkheden krijgen zich verder te ontwikkelen door lotgenotencontact, soos, inloopmomenten, cursussen, lezingen en vrijwilligerswerk. We bestaan sinds 2009 en zijn te vinden in ons mooie pand aan de Spaarnwouderstraat 130 in Haarlem.

 

Wat is ons doel?
Ons doel is activiteiten te bieden of faciliteren waarin te creëren waar mensen met een vorm van autisme een eigen plek kunnen vinden. Op de pASSant kan men thuiskomen, begrepen en gewaardeerd voelen om wie hij of zij is. Een plek voor en door lotgenoten.

 

Wie is onze doelgroep?
We richten ons in eerste instantie op mensen met een vorm van autisme met een normale tot hoge intelligentie. Omdat we ook midden in de buurt willen staan staat een aantal activiteiten expliciet open voor buurtgenoten, zoals het samen eten op maandag- en woensdagavond, de woensdagochtendinloop, ons jaarfeest in juli en onze nieuwjaarsreceptie. De ene keer zijn we alleen open voor een besloten groep en op andere momenten ook voor de buurt. Op deze manier willen we een gevarieerd aanbod bieden, waarbij veiligheid van de besloten groep en integratie met de buurt hand in hand gaan.

 

We zijn in ontwikkeling
We willen inspelen op de veranderingen in de maatschappij en het nieuwe beleid van het rijk en de gemeenten zoals de Wmo 2015. Zo streven we ernaar dat onze bezoekers en vrijwilligers zoveel mogelijk hun mogelijkheden benutten en van elkaar leren. Sinds begin 2014 werken we met succes voor een deel van onze activiteiten cliëntgestuurd. Maar we weten ondanks dit succes dat soms ook extra steun van een professional nodig is en blijft en zorgen dan daarvoor.

 

Meer info en suggesties?
Sam van den Berg
Coördinator pASSant
E: s.vandenberg@ribw-kam.nl


Folder met algemene informatie

Er is ook de mogelijkheid deze folder opgestuurd te krijgen.